22 marca miało miejsce ostatnie szkolenie, przewidziane dla projektu ,, SIEĆ WSPARCIA KOBIET NA TERENACH WIEJSKICH”. Uczestniczki spotkania zaznajomiły się z pogłębioną analizą zrównoważonego i lokalnego rozwoju. Poznały rys historyczny omawianego tematu oraz zagrożenia, jakie hamują jego dalszą ekspansję. W części praktycznej eksperci: Sonia Priwieziencew oraz Tomasz Włoszczowski przedstawili min. heurystyczną technikę planowania – SWOT - którą wykorzystuje się przy realizacji projektów. Panie ćwiczyły ją na wybranych tematach, ważnych dla swoich lokalnych organizacji.

Następnie animatorka projektu – Klaudia Wojciechowicz – zaprezentowała możliwości portalu społecznościowego: Facebook - w promocji stowarzyszeń i fundacji. Zachęciła uczestniczki do korzystania z nowoczesnych źródeł techniki, jako doskonałej formy międzypokoleniowej wymiany informacji.

Na zakończenie ustalono temat oraz formę przeprowadzenia konsultacji społecznych. Duże zainteresowanie wzbudziło zagadnienie związane z wprowadzeniem do szkół zdrowej żywności, kupowanej od lokalnych producentów. Ustalono, że najlepszą formą pozyskania opinii mieszkańców w/w temacie, będzie przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli i rodziców dzieci, uczących się w placówkach oświatowych na terenie powiatu ostrowskiego.

 

 

 

 

biuro@sie.org.pl

2018 | Społeczny Instytut Ekologiczny
Społeczny Instytut Ekologiczny

ul. Czeladnicza 17/1
04-743 Warszawa, Polska