Tomasz Włoszczowski - prezes zarządu
Wykształcenie wyższe - Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwerystetu Łodzkiego i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe Komunikacji Społecznej i Mediów PAN. W SIE od 2007 roku. Autor i współautor publikacji z zakresu agro i ekoturystyki. Koordynator projektów realizowanych przez Instytut. Właściciel działającego ekologicznego gospodarstwa rolnego.

Elżbieta Lenarczyk-Priwiezieńcew - wiceprezes zarządu
Wykształcenie wyższe - Uniwersytet w Lund (Szwecja), Dziennikarskie Studium Podyplomowe UW, kurs rolno-środowiskowy. Autorka programów radiowych (Ziemia jest tylko jedna), reportaży i filmów dokumentalnych dla TV (STOP – temat dla reportera), filmów edukacyjno-dokumentalnych, publikacji poświęconych ekologicznym aspektom polskiej wsi. Autorka i koordynatorka projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie.

Anna Pośnik - członek zarządu - skarbnik
Wykształcenie wyższe - Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe Rolnictwo - Ogrodnictwo z uwzględnieniem agroturystyki i urządzania terenów zieleni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Od 15 lat pracownik Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie. Właścicielka gospodarstwa ekologicznego. Ze Społecznym Instytutem Ekologicznym związana od 2009.

biuro@sie.org.pl

2018 | Społeczny Instytut Ekologiczny
Społeczny Instytut Ekologiczny

ul. Czeladnicza 17/1
04-743 Warszawa, Polska